About

ความสำคัญและที่มาของระบบ

เนื่องจากปัญหาที่ว่าผู้ใช้งานต้องการอ่านสรุปบทเรียน เพื่อให้ตามการเรียนในห้องเรียนทัน หรือทำการอ่านทบทวนเพื่อสอบ ซึ่งวิธีดั้งเดิมนั่นก็คือ การขอสรุปของเพื่อน และนำไปถ่ายเอกสาร หรือให้เพื่อนส่งไฟล์ที่จดสรุปมาให้ตนผ่าน PDF แต่การขอเพื่อนคนอื่นๆ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานหลายๆคนรู้สึกเกรงใจ

โดยถ้าผู้ใช้งานได้ทำการเอาสรุปมาจากเพื่อนแล้ว ก็อาจจะได้รับคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายกว่า หรือ ความรู้ที่เราไม่ได้จดหรือจดไม่ทัน

ระบบนี้จึงเกิดขึ้นมาจากความคิดของทีมผู้พัฒนา ว่าต้องการลดช่องว่างนั้น โดยการจัดทำระบบแชร์สรุปบทเรียนนั่นเอง

โดยเป้าหมายของระบบที่เราต้องการตอบโจทย์นั่นคือ :

  • ได้ความรู้เพิ่มเติมจากสรุปบทเรียนของผู้ใช้อื่น
  • ทำให้การหาสรุปและแจกจ่ายบทเรียนสามารถกระทำได้สะดวก
  • เปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
  • ให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงการจดบันทึกด้วยวิธีสังเกตผู้ใช้งานอื่นได้
  • เพื่มความสะดวกและลดอคติในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ใช้งาน

ฟีเจอร์ของระบบ

โดยฟีเจอร์หลักนั้นมีดังนี้

  • ดูสรุปบทเรียน
  • อัปโหลดสรุปบทเรียนของตนเอง
  • สมัครสมาชิก เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ระบบและเป็นสมาชิกของระบบได้
  • เรียกดูสรุปบทเรียนตามตัวกรองที่เลือก

และอื่นๆ อีกมากมายที่กำลังตามมา เพื่อจะมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน

เทคโนโลยี

เราได้ใช้ VueJS เพื่อมาทำเว็บไซต์หลัก และใช้ ElementJS เพื่อมาเป็น framework ในการทำงาน

ในฝั่งของ database เราใช้ MongoDB เพื่อจัดการข้อมูลบนเว็บ

สำหรับในการจัดเก็บ lecture เราได้ทำการใช้ DigitalOcean Spacesopen in new window

ทีมงานคุณภาพ

We are team My Little Pony (Team #17) from IT KMITL

รูปโปรไฟล์ชื่อรหัสนักศึกษาบัญชี GitHub
Kunanon Srisuntiroj
คุณานนต์ ศรีสันติโรจน์
59070022@sagelgaopen in new window
Thitipat Worrarat
ฐิติภัทร วรรัตน์
59070043@ynhof6open in new window
Napasin Hongngern
นภสินธุ์ หงษ์เงิน
59070084@tiltgodopen in new window
Nathan Yiangsupapaanontr
นาธาร เยี่ยงศุภพนนทร์
59070087@dobakungopen in new window
Patcharaphorn Lertvirul
พัชรพร เลิศวิรุฬห์
59070117@kukkikkplopen in new window
Pimpitcha Pitichotchokphokhin
พิมพ์พิชชา ปิติโชติโชคโภคิน
59070120@anjo120open in new window

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ

รายงาน ซอร์สโค้ด และข้อมูลทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชา วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (Software Engineering) รหัสวิชา 06016219
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง